Skypreter.eu biedt meertalige klantendiensten† aan en verzorgt daarnaast BeŽdigde vertalingen en Tolk Diensten.

 

Een beŽdigde vertaling is een vertaling waarbij† een vertaler die op basis van zijn opleiding† een professionele eed† aflegt voor een rechtbank waarna hij bevoegd is tot het vertalen van officiŽle documenten.†† Alle beŽdigde vertalers staan† in† het Register Tolken en Vertalers van de raad voor Rechstbijstand, behalve die vertalers, die nog onder de oude wet van 6 mei 1878† zijn beŽdigd.†† Bureau Wbtv houdt een openbaar register bij, deze staat online op https://www.bureauwbtv.nl/ik-zoek-een-tolk-vertaler/openbaar-zoeken

 

Een BeŽdigde tolk is† ingeschreven in het Register beŽdigde tolken en vertalers (Rbtv) en heeft† voor de rechtbank de eed of belofte afgelegd onder andere altijd naar waarheid te vertalen en geheimhouding te betrachten ten aanzien van vertrouwelijke informatie waarvan hij of zij door het werk kennisneemt.

 

De meeste tolken en† vertalers zijn lid van een belangenorganisatie zoals het Nederlandse Genootschap van Tolken en Vertalers.† Ook op de website van het NGTV kan er worden gezocht naar een Tolk of Vertaler.† https://ngtv.nl/nl/zoek-een-vertaler/